Rozpočty a kalkulace

Základem kvalitně a cenově přiměřené realizace Vašich projektů by měl být kvalitně zpracovaný výkaz výměr s rozpočtem

Výkazy výměr vám poslouží k:

Rozpočet vám poslouží k:

Ceny

Následující tabulky Vám poskytne orientační přehled cen za zpracování rozpočtů bez výkazu výměr

Novostavby

Náklady na stavbuOdměna v % odOdměna v % doOrientační cena
do 1 mil. Kčdo 0,25%od 2.500,- Kč
do 3 mil. Kčod 0,15%do 0,25%do 4.500,- Kč
do 5 mil. Kčod 0,13%do 0,15%do 6.500,- Kč
do 7 mil. Kčod 0,11%do 0,13%do 7.700,- Kč
do 10 mil. Kčod 0,10do 0,11%do 10.000,- Kč
do 20 mil. Kčod 0,08%do 0,10%do 16.000,- Kč
do 50 mil. Kčod 0,05%do 0,08%do 25.000,- Kč
do 100 mil. Kčod 0,035do 0,08%do 35.000,- Kč

Rekonstrukce

Náklady na stavbuOdměna v % odOdměna v % doOrientační cena
do 1 mil. Kčdo 0,35%do 3.500,- Kč
do 3 mil. Kčod 0,18%do 0,35%do 5.400,- Kč
do 5 mil. Kčod 0,15%do 0,19%do 7.500,- Kč
do 7 mil. Kčod 0,14%do 0,17%do 9.800,- Kč
do 10 mil. Kčod 0,12do 0,15%do 12.000,- Kč
do 20 mil. Kčod 0,10%do 0,13%do 20.000,- Kč
do 50 mil. Kčod 0,08%do 0,11%do 40.000,- Kč
do 100 mil. Kčod 0,05do 0,08%do 50.000,- Kč

ceny jsou bez DPH
bez ZTI - zdravotně technické instalace
bez ÚT - rozvody pro ústřední topení
bez EL - elektroinstalace
bez VZT - vzduchotechnika