Poradenství ve stavebnictví

Díky svém vzdělání a zkušenostem Vám mohu nabídnout mnoho dalších služeb v oblasti stavebnictví.

Snímkování termokamerou

Snímkování temrokamerou Vám může pomoci vyřešit spousty problémů:

Cena

Cena zahrnuje šetření na místě, pořízení snímků termokamerou, vypracování zprávy včetně případných opatření, dopravu po okrese

Typ domu Cena
Rodinný dům 4.500,- Kč
Bytový/Panelový dům 6.000,- Kč

Kresličské práce

Nabízím také kresličské kapacity pro:

Ceny jsou zde výrazně individuální a vždy jsou dopředu konzultovány se zákazníkem ke spokojenosti obou stran

Pro zpracování výkresů ve 2D používám program ProgeCAD, ve 3D potom Google Sketchup